Logo iDISC - Making Communication Easy

Nova versió 4 del portal de col·laboració d'iDISC


1 de setembre de 2003iDISC ha posat en funcionament la nova versió 4 del seu portal de col·laboració (iDCP - iDisc Collaboration Portal) per al control centralitzat de projectes que es duen a terme en punts allunyats geogràficament. Aquesta versió inclou noves prestacions per obtenir més coherència i eficiència. A més, disposa d'un sistema de seguiment i documentació de consultes, d'instruccions i de controls de qualitat. Aquestes funcions permeten reaccionar immediatament davant de qualsevol imprevist, efectuar l'avaluació de les parts implicades i registrar una informació molt valuosa de cara a les actualitzacions i les noves versions dels productes.