Logo iDISC - Making Communication Easy

iDisc obté el certificat de qualitat EN 15038


30 de juliol de 2009iDISC ha rebut el certificat EN 15038 per a la prestació de serveis de traducció, després de superar satisfactòriament l'auditoria realitzada per TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing S.A. Es van avaluar factors relacionats amb la qualitat lingüística, les qualificacions del personal, els procediments de comunicació amb els clients i els recursos tècnics de l'empresa, entre d'altres.

Pere Grivé, director general d'iDISC Information Technologies, va explicar que el certificat EN 15038 és, sens dubte, la certificació més important que es pot rebre en el sector de la traducció i que és el reconeixement dels estrictes processos de qualitat que es porten a terme cada dia a iDISC.


“D'aquesta manera, reafirmem una de les nostres premisses principals: oferir un servei de màxima qualitat i en el temps acordat. Disposem d'un equip de més de 100 professionals amb els perfils adequats per a cada projecte, els quals, a més a més, són nadius dels països de les llengües de destí a què traduïm. Aquest és un factor fonamental per garantir la qualitat i la fiabilitat de la feina que fem”.


Per mantenir un certificat EN 15038, totes les empreses certificades s'han de sotmetre a processos d'auditoria periòdics, cosa que garanteix que els procediments i els recursos mantenen el nivell de qualitat.

 


  • Empresa certificada EN 15038
  • Certificat EN-15038 Espanyol
  • Certificat EN-15038 Anglès
  • Certificat EN-15038 Alemany