Logo iDISC - Making Communication Easy

Declaració de conformitat amb l'ENS (nivell bàsic)


L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l'àmbit de l'administració electrònica estableix la política de seguretat en l'ús de mitjans electrònics que permet protegir la informació adequadament.

 

Mitjançant la Declaració de conformitat amb l'ENS (nivell bàsic), iDISC manifesta que ha implantat mesures de protecció als seus sistemes d'acord amb els requisits de seguretat de la informació que cal complir per prestar serveis a les administracions públiques.

 

La conformitat amb l'ENS suposa un pas més en el compromís amb la seguretat de la informació que iDISC manté tant als seus sistemes com en tots els serveis que presta. Aquesta norma legal aporta un plus de garantia de seguretat al Sistema de Gestió Integrat d'iDISC, que ja compta amb les certificacions ISO 9001, ISO 17100 i ISO 27001.