Logo iDISC - Making Communication Easy

EN-15038 Serveis Lingüístics


La norma de qualitat UNE-EN 15038:2006 és una norma europea específica per a serveis de traducció que comprèn el procés central de la traducció, així com tota la resta d’aspectes relacionats amb la prestació del servei, inclosos la garantia de la qualitat i la traçabilitat. Així mateix, estableix i defineix els requisits que ha de complir un proveïdor de serveis de traducció (PST) pel que fa als recursos humans i tècnics, a la gestió de la qualitat, a la gestió de projectes, a les relacions contractuals amb els clients i proveïdors, i als procediments de servei. La norma exigeix que el proveïdor de serveis de traducció (agència o empresa de traducció, equip de traductors, etc.) disposi d’un procediment documentat per a la gestió dels projectes de traducció i descriu les diverses fases de la gestió de projectes: des del control i la supervisió del procés de preparació fins al procés de validació per al lliurament final.

 

A grans trets, el més destacat de la norma és, d’una banda, la definició del procés de traducció, en el qual la traducció pròpiament dita és una fase més del procés, i, d'altra banda, la precisió de les competències professionals de cadascun dels participants en el procés de traducció, principalment traductors, revisors, correctors de concepte i correctors de proves.

 

iDISC va obtenir aquesta certificació europea el 2009 i l’ha mantinguda fins al 2017, any en què queda substituïda per la norma internacional ISO 17100.


ISO-9001 | ISO-17100Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Segueix-nosGoogle+TwitterYoutubeFacebookLinkedIn
© 2018 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved | Passeig del Progrés, 96 - 08640 Olesa de Montserrat (Barcelona) | Tel. (+34) 93 778 73 00