Logo iDISC - Making Communication Easy

Ajuntament de Calders


Aquest lloc web consta d'una àrea pública dinàmica i d'una altra de privada.

L'àrea pública està dotada d'unes característiques de funcionalitat òptimes i gran facilitat d'ús, i segueix les recomanacions de l'ONCE per afavorir l'accessibilitat de les persones amb discapacitats.

Disposa d'un gestor de continguts que permet actualitzar qualsevol contingut de la web de forma distribuïda.


  • Portal de l'Ajuntament de Calders