Avís Legal

Informació legal  

 

1. En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d'ara endavant LSSI), passem a indicar:

El lloc web és titularitat de: iDISC Information Technologies, S.L. (d'ara endavant, "iDISC")
Adreça: Passeig del Progrés 96.
CP: 08640 –Olesa de Montserrat (Barcelona)
CIF: B-61284014.
Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona,
Volum 29643, Secció 70, Foli 158178.

 

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.
  1. Queda prohibit qualsevol ús dels continguts del lloc web d'iDISC, concretament dels textos, del disseny, de les obres, de les marques, dels logotips, del codi font i de qualsevol altre element susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars. Es poden compartir continguts sempre que iDISC ho autoritzi.
    Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels propietaris legítims. De la mateixa manera, tots els noms comercials, les marques o els signes distintius de qualsevol tipus que contingui el lloc web d' iDISC estan protegits d'acord amb la llei.
  2. iDISC no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços ubicats al lloc web, d'acord amb el que estableix l'article 17 de la LSSI.
  3. iDISC no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web titularitat d' iDISC i els serveis que s'hi ofereixen.
    Per aquest motiu, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació per mitjà de qualsevol procediment de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial d' iDISC o del titular respectiu, la qual cosa pot comportar l'exercici per part d' iDISC de totes les accions judicials o extrajudicials que puguin correspondre en exercici dels seus drets.
    Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través del lloc web d' iDISC pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra mena. En conseqüència, iDISC no és responsable en cap cas i per cap concepte de les infraccions que l'Usuari pugui cometre en relació amb aquests drets.
  4.  iDISC NO ÉS RESPONSABLE EN CAP CAS DE DANYS DIRECTES, INDIRECTES, ESPECIALS O DERIVATS DE L'ÚS D'AQUEST LLOC WEB O D'ALTRES LLOCS ALS QUALS S'HAGI ACCEDIT A TRAVÉS D'ENLLAÇOS, INCLOSA, SENSE CAP LIMITACIÓ, QUALSEVOL PÈRDUA DE BENEFICIS, INTERRUPCIÓ DEL NEGOCI, PÈRDUA DE PROGRAMES O DADES AL SEU SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ O SIMILAR.

 

3. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Aquesta política legal està subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. En cas de qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les lleis, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Martorell (Barcelona), sempre que això no sigui contrari al que disposa l'article 29 de la LSSI.

 

4. Condicions d'ús.

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web, els seus continguts o els serveis que s'hi presten amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a aquesta política legal, o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra manera puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el lloc web o els seus continguts o serveis, o impedir-ne un ús normal per part d'altres usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics que es trobin al lloc web.

 

5. Condicions particulars.

Aquest Avís Legal es pot aplicar a qualsevol Usuari que accedeixi al lloc web titularitat d' iDISC.

Els usuaris que lliurin les dades personals per a qualsevol de les funcionalitats del lloc web d' iDISC han d'acceptar la Política de privadesa.

 

Disponibilitat mundial

La informació que iDISC publica pot contenir referències a productes, programes i serveis d' iDISC que no s'anuncien o no estan disponibles al teu país. Aquestes referències no impliquen que iDISC pretengui anunciar els productes, programes o serveis esmentats al teu país. Posa't en contacte amb nosaltres a través dels procediments establerts per obtenir més informació relacionada amb els productes, programes i serveis que poden estar a la teva disposició.

Les obligacions d' iDISC respecte dels seus productes i serveis estan únicament regulades pels acords en virtut dels quals se subministren. Si obtens un producte o un servei a través del lloc web d' iDISC i se subministra sense cap acord, aquest producte o servei se subministra "TAL QUAL", sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, i l'ús d'aquest producte o servei és responsabilitat teva.


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2023 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami