Certificació de conformitat amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat)

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l'àmbit de l'administració electrònica estableix la política de seguretat en l'ús de mitjans electrònics que permet protegir la informació adequadament.

Aquesta certificació de l'ENS de categoria mitjana acredita que iDISC ha implantat les mesures de protecció als seus sistemes d'acord amb els requisits de seguretat de la informació que cal complir per prestar serveis a les administracions públiques.

La conformitat amb l'ENS suposa un pas més en el compromís amb la seguretat de la informació que iDISC manté tant als seus sistemes com en tots els serveis que presta. Aquesta norma legal aporta un plus de garantia de seguretat al Sistema de Gestió Integrat d'iDISC, que ja compta amb les certificacions ISO 9001, ISO 17100 i ISO 27001 i ISO 18587.


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2023 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami