Inici > iDISC Collaboration Portal

iDISC Collaboration Portal

28/06/2011

Portal d'ús intern per a la gestió de projectes de localització. Aquesta aplicació web permet, amb poc esforç, gestionar projectes, fer assignacions de tasques, enviar-ne el material i rebre'n el resultat acabat.
Disposa d'elements de control d'ocupació, alarmes a través d'email, sistemes de facturació automàtica i eines de control de qualitat i estadístiques.

https://idcp.idisc.es

iDISC Collaboration Portal