Inici > Ajuntament de Montmeló

Ajuntament de Montmeló

28/06/2011

Aquest lloc web consta d'una àrea pública dinàmica i d'una altra de privada. L'àrea pública està dotada d'unes característiques de funcionalitat òptimes i gran facilitat d'ús, i segueix les recomanacions de l'ONCE per afavorir l'accessibilitat de les persones amb discapacitats. Disposa d'un gestor de continguts que permet actualitzar qualsevol contingut de la web de forma distribuïda.

https://www.montmelo.cat

Ajuntament de Montmeló