Empresa

Màrqueting internacional

Estratègies clau per a una internacionalització empresarial d'èxit

Lectura: 4 minutos

Estratègies d'internacionalització amb el planeta Terra i gràfics

La globalització ha transformat el món dels negocis, ja que ha impulsat les empreses a expandir els seus horitzons més enllà de les fronteres nacionals. La internacionalització empresarial ja no és una opció, sinó una necessitat per a aquells que aspiren a assolir l'èxit arreu del món. En aquest article, explorarem les estratègies i les fases clau que les empreses han de tenir en compte per aconseguir una internacionalització fructífera.

Definició i beneficis de la internacionalització empresarial

La internacionalització empresarial és el procés mitjançant el qual una empresa estableix la seva presència en mercats estrangers i porta a terme operacions internacionals de manera permanent. Aquest procés va més enllà de la simple exportació de productes o serveis, ja que implica una integració més profunda en cadascun dels mercats del panorama internacional.

Els avantatges de la internacionalització són nombrosos: accés a nous clients potencials, diversificació de les fonts d'ingressos i reducció de la dependència del mercat local, entre d'altres. A més, les empreses que s'internacionalitzen poden beneficiar-se d'economies d'escala, adquirir coneixements i tecnologies innovadores, i millorar la seva competitivitat global.

Això no obstant, sigui quina sigui l'estratègia que segueixi una empresa per internacionalitzar-se, sempre cal valorar alguns aspectes i seguir un procés unificat mitjançant una sèrie de passos perquè el procediment no vagi per mal camí.

El procés pas a pas per internacionalitzar el teu negoci

La decisió d'una empresa d'internacionalitzar el negoci acostuma a tenir l'origen en un procés de diverses fases:

 1. Anàlisi interna (DAFO): es fa una avaluació de les fortaleses, les debilitats, les oportunitats i les amenaces que té l'empresa.

 2. Crear un departament especialitzat: de vegades, implica la formació d'un equip dedicat exclusivament a la gestió integral de les operacions internacionals.
 3. Fixar els objectius: per tal de tenir fites clares i realistes per a l'expansió internacional.
 4. Fer un estudi financer: per obtenir una anàlisi detallada i fer una estimació de la viabilitat econòmica del procés d'internacionalització.
 5. Avaluar els riscos: identificar i analitzar els riscos que puguin sorgir als diversos mercats estrangers en què l'empresa vol introduir-se permet anticipar els riscos potencials, així com desenvolupar estratègies efectives per reduir-los o evitar-los.
 6. Seleccionar els mercats: aquest procés acostuma a basar-se en un estudi de mercat detallat que avalua no tan sols la mida i el potencial de creixement de cada mercat, sinó també factors com la competència, les tendències del consumidor, l'estabilitat política i econòmica, i les regulacions governamentals. Un cop completada aquesta anàlisi, l'empresa pot prendre decisions fonamentades sobre on cal concentrar els esforços d'internacionalització.

Estratègies d'expansió en mercats internacionals

Les estratègies d'expansió varien segons l'empresa i el mercat objectiu. Hi poden haver dos objectius: assolir una integració global de l'empresa (presència en altres països) o aconseguir l'adaptació al mercat local.

Algunes de les estratègies més comunes són:

 • Estratègia global: es prioritza la presència global per sobre de l'adaptació local. Això vol dir que els productes o serveis que s'ofereixen seran estandarditzats i tindran poques diferències entre els mercats. L'objectiu principal és reduir costos mitjançant economies d'escala, expandint-se a mercats estrangers a través d'empreses subsidiàries. Aquesta estratègia es fa servir principalment en indústries amb alta competència en els preus i en models de negocis B2B.
 • Estratègia multidomèstica: aquesta estratègia s'oposa a la global, ja que prioritza l'adaptació als mercats locals per damunt de la integració global. Reconeix la diversitat dels mercats, i adapta productes, serveis i processos a les necessitats, creences i motivacions locals, per la qual cosa se centra a operar en una empresa local que comprèn a la perfecció el seu mercat. L'acostumen a adoptar empreses d'indústries en què la diferenciació del producte és més important que la competència en els preus.
 • Estratègia transnacional: cerca un equilibri entre la integració global i l'adaptació local. Aquestes empreses s'enfronten a una competència intensa en els preus i la necessitat d'adaptar-se a les preferències locals. Per tant, han de combinar economies d'escala amb flexibilitat per ajustar-se a les sensibilitats i necessitats de cada mercat, cosa que implica fer concessions i adaptacions en cada branca del negoci en diferents països.
 • Estratègia internacional: també es coneix com a model d'exportació i s'adreça a empreses amb baixa integració global i poca adaptació a les sensibilitats locals dels mercats on operen. L'acostumen a adoptar petites i mitjanes empreses que simplement miren de vendre els seus productes més enllà de les fronteres nacionals.

Reptes comuns i solucions en la internacionalització

Els reptes de la internacionalització són nombrosos, però amb l'estratègia adequada es poden convertir en grans èxits. Alguns dels desafiaments més comuns són:

 • Barreres culturals i d'idioma: l'adaptació a les diferències culturals i idiomàtiques és fonamental per a l'èxit. A iDISC, els nostres serveis de traducció professional poden ajudar a superar aquestes barreres amb processos molt personalitzats i automatitzats segons les necessitats de cada empresa.
 • Regulacions i compliment legal: la comprensió i el compliment de les lleis i regulacions locals són fonamentals perquè tot el procediment es desenvolupi de manera adequada.
 • Gestió de riscos: l'avaluació constant de riscos polítics, econòmics i de mercat és essencial per a l'adaptabilitat i la resiliència.

La internacionalització és molt més que arribar a una simple destinació; és un procés continu d'aprenentatge. Aquelles empreses que es preparen bé per a aquest viatge estan destinades a consolidar la seva posició en el dinàmic i competitiu mercat global. Aquest procés implica enfrontar-se a desafiaments, aprofitar oportunitats i desenvolupar habilitats per adaptar-se a les diverses cultures, regulacions i demandes dels mercats internacionals. És un camí de creixement empresarial que requereix visió estratègica, flexibilitat i compromís a llarg termini. En última instància, la internacionalització es converteix en una experiència enriquidora que impulsa el desenvolupament i l'evolució de les empreses en l'escenari global.

 

Esperem que aquesta informació t'hagi resultat útil. Estarem encantats de proporcionar-te més detalls sobre la internacionalització empresarial. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres o visitar el nostre blog per obtenir més informació.

Compartir pàgina facebook twitter pinterest linkedin

Articles relacionats

icon-CTA-SUSCRIBTETE-BLOG

Vols ser la primera persona en assabentar-te de totes les novetats tecnològiques del teu sector?

Subscriu-te al nostre blog!


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2024 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami