ISO/IEC-27001 Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació

La norma ISO 27001 estableix els requisits per preservar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació mitjançant un procés de gestió de riscos que garanteix el tractament segur de les dades, tant en la prestació de serveis lingüístics com de desenvolupament de programari.

Amb aquesta acreditació, iDISC corrobora el seu compromís per complir les expectatives dels clients i els proveïdors, no només en matèria de qualitat, sinó també pel que fa a fiabilitat i tranquil·litat.

Amb la certificació 27001, iDISC fusiona l'estructura de la ISO 9001 de Gestió del Sistema de Qualitat i integra tots els requisits i controls de seguretat de la informació en el disseny de processos i en els procediments de l'organització.

Aquest estàndard internacional defineix els mecanismes per garantir, no només la disponibilitat del servei, sinó també la resposta adequada a les incidències, l'elasticitat dels sistemes i la gestió de les vulnerabilitats, a més del compliment tècnic de tota l'estructura. Tots aquests aspectes, entre d'altres, contribueixen sens dubte a consolidar la confiança de totes les parts interessades.


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2024 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami