Logo iDISC - Making Communication Easy

Universitats

iDISC col·labora amb les universitats en la formació de nous traductors i localitzadors.

 

Des dels orígens d'iDISC, sempre hem tingut una sensibilitat especial per a la docència i especialment cap al món universitari.

 

Creiem que el valor que aporten per separat les diferents visions que ofereixen el món acadèmic, la investigació, les tendències de la indústria, les necessitats dels clients, les noves generacions i els experts professionals posades en comú generen una riquesa incalculable.

 

L'any 1996 vam començar a pensar en traslladar aquesta sensibilitat a un nivell superior i vam iniciar un procés de cooperació més específic. Aquell mateix any vam signar el nostre primer conveni de col·laboració amb una universitat, la Universitat Autònoma de Barcelona, i any rere any hem anat incrementant el nombre de convenis i col·laboracions amb universitats rellevants tant nacionals com estrangeres que, com nosaltres, creuen que el món acadèmic i el món empresarial han d'anar de la mà.

 

La nostra col·laboració amb les universitats es reparteix de la següent manera: la docència presencial o a distància, que contribueix a proporcionar programes formatius de màsters i postgraus actualitzats amb les últimes tendències de la indústria de la localització, i l'acollida d'estudiants en el nostre programa de pràctiques d'empresa. Més informació per a estudiants.

 

Gràcies als acords de pràctiques subscrits amb les universitats, iDISC ha facilitat l'accés al món laboral a més de 70 estudiants després d'haver completat la seva formació de màster o postgrau amb estades de 3 a 6 mesos en les nostres oficines.

 

Ja sigui impartint continguts específics de localització, o bé incorporant els graduats als nostres equips de treball en el nostre programa de pràctiques, aquestes són les universitats amb què iDISC col·labora: