Tecnologies de traducció

Maquetació: tot sobre aquesta disciplina mil·lenària

Lectura: 4 minutos

que es la maquetacio

Visió històrica de l'ofici de maquetació

La maquetació és la composició de text, imatge i altres elements en mitjans impresos i electrònics. Inclou la distribució d'elements en una pàgina i el disseny editorial. En el cas d'un diari, la maquetació segueix els objectius gràfics i editorials.

La maquetació no és un invent recent; existeix des de fa molt de temps. Molts pensen que va sorgir amb programes informàtics a la dècada dels 90, però s'equivoquen. La maquetació és un ofici fascinant i satisfactori amb un significat històric important.

Des dels primers dissenys editorials com "El Llibre dels Morts" al III mil·lenni aC, la maquetació ha estat present a la societat. Aleshores, els escribes egipcis s'encarregaven d'organitzar els textos jeroglífics en papirs. A mesura que avançava la història, la maquetació va anar evolucionant juntament amb l'escriptura i la impremta.

Durant el Renaixement, gràcies a la invenció de la impremta amb tipus mòbils de Gutenberg, la maquetació va adquirir un nou nivell d'importància. Els dissenyadors i tipògrafs van començar a experimentar amb diferents estils i tècniques de composició per crear llibres i publicacions visualment més atractius.

Amb l'arribada de l'era digital, la maquetació va fer un salt significatiu. Programes informàtics com PageMaker o Ventura Publisher van permetre crear dissenys editorials de manera més eficient i precisa. La maquetació digital, també anomenada DTP (Desktop Publishing, per les sigles en anglès), va revolucionar la indústria editorial i va obrir noves possibilitats creatives.

Organització de textos i elements gràfics

La maquetació no consisteix només a col·locar text i imatges en una pàgina de manera arbitrària. És un procés que requereix planificació i tenir molta cura de l'estructura i la llegibilitat.

En organitzar textos, és important tenir en compte la jerarquia visual. Els títols i subtítols s'han de destacar clarament, utilitzant diferents mides de font, estils i colors. Els paràgrafs han de tenir un espaiat adequat i ser fàcilment llegibles.

A més, els elements gràfics també tenen un paper crucial en la maquetació. Les imatges i les il·lustracions han de complementar el contingut i ajudar a transmetre el missatge de manera visual. És important assegurar-se que les imatges estiguin correctament alineades i ben integrades al disseny.

L'elecció dels colors i les tipografies també és essencial en la maquetació. Els colors han de ser coherents i harmoniosos, i les tipografies han de ser llegibles i adequades per al tipus de contingut.

guia de la tecnologia aplicada a la traducció

Diferències entre maquetació tradicional i digital

Tot i que l'essència de la maquetació continua sent la mateixa, hi ha diferències significatives entre la maquetació tradicional i la digital.

A la maquetació tradicional, els dissenyadors utilitzaven eines físiques com ara regles, llapis i paper per crear esbossos i dissenys preliminars. Aquests dissenys es transferien manualment a la forma final utilitzant tècniques d'impressió.

D'altra banda, la maquetació digital es duu a terme principalment amb programes informàtics com ara Adobe InDesign o Adobe Illustrator, Affinity Publisher, FreeHand, Microsoft Publisher o QuarXpress. Aquests programes ofereixen eines avançades que permeten crear dissenys precisos i editar-los fàcilment.

La maquetació digital també ofereix la possibilitat d'utilitzar elements interactius i multimèdia, com ara vídeos, animacions i enllaços. Això ha obert noves possibilitats en el disseny editorial i ha transformat la manera com interaccionem amb els mitjans impresos i electrònics.

Evita la ultracorrecció en el teu disseny editorial

En el món de la maquetació i el disseny editorial és important tenir en compte que menys és més. De vegades, els dissenyadors poden caure en el parany de la ultracorrecció i afegir massa elements i efectes innecessaris als seus dissenys.

És fonamental recordar que la maquetació ha de ser una eina que estigui al servei del contingut i no distregui el lector. Un disseny editorial net i equilibrat permet que el contingut destaqui i sigui fàcilment llegible per al lector.

En crear un disseny editorial, és recomanable seguir una retícula o una estructura de disseny coherent. Això ajudarà a mantenir la coherència i l'harmonia en tot el disseny.

També és important tenir en compte la usabilitat i accessibilitat en el disseny editorial. El disseny ha de ser accessible per a tots els lectors, independentment de les habilitats que tinguin i dels dispositius que utilitzin.

En conclusió, la maquetació és una disciplina mil·lenària que ha evolucionat al llarg de la història. Des dels primers dissenys editorials a l'antic Egipte fins a la maquetació digital moderna, l'organització de textos i d'elements gràfics ha estat fonamental en el disseny editorial.

La maquetació en els processos de traducció

La maquetació té un paper fonamental en els processos de traducció, ja que no es tracta només de transferir paraules d'un idioma a un altre, sinó d'assegurar-se que el disseny i la presentació del contingut siguin coherents i atractius en el nou idioma.

A iDISC, agència de traducció, entenem la importància de la maquetació en projectes de traducció. El nostre equip de traductors experts no només s'encarrega d'oferir precisió lingüística, sinó que també garanteix que el disseny editorial s'adapti perfectament a la cultura i a les preferències del públic objectiu en el nou idioma.

Amb la nostra àmplia experiència en serveis de traducció especialitzada i maquetació, som aquí per oferir solucions integrals que assegurin que el teu missatge arribi de manera efectiva i atractiva a un públic global. Contacta amb nosaltres per dur el teu projecte de traducció un pas més enllà combinant la precisió i el disseny per aconseguir un impacte durador.

Compartir pàgina facebook twitter pinterest linkedin

Articles relacionats

icon-CTA-SUSCRIBTETE-BLOG

Vols ser la primera persona en assabentar-te de totes les novetats tecnològiques del teu sector?

Subscriu-te al nostre blog!


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2024 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami