ISO-17100 Serveis de traducció

La norma internacional de qualitat ISO 17100:2015 substitueix la norma europea EN 15038:2006, en la qual iDISC es va certificar el 2009 i que ha estat vigent fins al moment. Igual que aquesta, és una norma específica per a serveis de traducció, que comprèn el procés central de la traducció, així com tots els altres aspectes relacionats amb la prestació del servei, inclosos l’assegurament de la qualitat i la traçabilitat dels projectes. Estableix i defineix també els requisits que ha de complir una empresa proveïdora de serveis de traducció (PST) pel que fa a recursos humans i tècnics, la gestió de la qualitat, les relacions contractuals amb els clients i proveïdors, i els procediments de servei.

Aquest nou estàndard ha afegit precisió a algunes definicions, principalment a les relacionades amb l’acreditació i el manteniment de les competències dels proveïdors individuals de serveis.

iDISC, d’acord amb aquesta norma, compta amb procediments documentats per a la gestió de cada fase dels projectes de traducció: des del control i supervisió de la preparació del projecte, fins al procés de validació del lliurament final.


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2024 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami