Transcripció i traducció de material audiovisual

Transcripció a text traduït

 

Podem transcriure (i traduir, si vols):

  • Vídeos de formació
  • Presentacions de productes
  • Discursos o entrevistes
  • Gravacions d'atenció telefònica 
  • Material per entrenar motors d'IA (veu a text)

Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2024 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami