Interpretació presencial o virtual

Ens adaptem a l'entorn que prefereixis. Ens presentem al lloc que ens indiquis o ens connectem a la reunió virtual mitjançant el programari que acordem.  

Explica'ns de quin tipus d'esdeveniment es tracta, els idiomes que necessites i quants oradors o interlocutors hi haurà. T'oferim el tipus de servei d'interpretació que s'adeqüi millor a la situació.

Tipus d'interpretació

Simultània

Requereix un o dos intèrprets, en una cabina insonoritzada, que interpreten el que diu l'orador mentre va parlant per traduir-lo a l'idioma de l'oient. 

Consecutiva

L'orador parla durant un temps breu i l'intèrpret pren notes de la conversa. Després, en el moment pertinent, l'intèrpret tradueix el que s'ha dit a l'idioma dels oients.

D'enllaç

L'intèrpret s'encarrega de la comunicació eficaç entre dues o més persones que parlen diferents idiomes interpretant en totes dues direccions.

A cau d'orella

L'intèrpret tradueix per a una sola persona que no parla l'idioma de la resta dels participants, o l'idioma utilitzat a la reunió. Se situa al costat de la persona i parla a un volum baix per no interferir en l'esdeveniment ni molestar la resta d'assistents.

D'acompanyament

L'intèrpret acompanya, durant unes hores o un dia sencer, les persones o els grups allà on vagin i els ajuda a comunicar-se amb qui necessitin.


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2023 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami