Accessibilitat

accesibilidad-redim-w662-h133

Estàndards i compatibilitat

Totes les pàgines del lloc web compleixen les recomanacions XHTML 1.0 del W3C o HTML 4.01, segons escaigui. En tots els casos s'han seguit els criteris de marcat semàntic i estructurat per separar l'estructura de la presentació dels continguts.

La presentació dels continguts de les pàgines web s'ha desenvolupat complint les recomanacions CSS 2 del W3C.

Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació del lloc web a través de qualsevol dispositiu que segueixi els estàndards i les recomanacions del W3C.

 

Control sobre la mida del text

Per tal de facilitar la lectura dels continguts a persones amb poca visibilitat, el lloc web d'iDISC està preparat perquè els usuaris puguin ajustar el text a la mida que els resulti més còmoda per llegir-lo.

El procediment per fer-ho pot variar en funció de l'explorador que utilitzin:

Mozilla Firefox

Incrementar la mida del text:

 • A través del menú: Visualitza > Mida del text > Augmenta
 • Mitjançant el teclat: [ctrl]

Reduir la mida del text:

 • A través del menú: Visualitza > Mida del text  > Redueix
 • Mitjançant el teclat: [ctrl] -

Torna a la mida normal:

 • A través del menú: Visualitza > Mida del text > Restableix
 • Mitjançant el teclat: [ctrl] 0

Microsoft Internet Explorer

A través del menú:

 • Visualitza > Mida del text > La més gran
 • Visualitza > Mida del text > Més gran
 • Visualitza > Mida del text > Mitjana
 • Visualitza > Mida del text > Més petita
 • Visualitza > Mida del text > La més petita

Mitjançant el teclat i el ratolí:

Incrementar la mida del text:

 • [ctrl] ‹girant la rodeta del ratolí cap avall›

Reduir la mida del text:

 • [ctrl] ‹girant la rodeta del ratolí cap amunt›

Si sorgís algun problema en l'accés als continguts o se'ns vol comunicar qualsevol suggeriment, se'ns pot fer arribar a través de l' adreça electrònica info@idisc.com

 

Tecles d'accés ràpid

Una de les opcions d'accessibilitat activa són les tecles d'accés ràpid o accesskeys. S'han pres com a referents les tecles d'accés ràpid més utilitzades:

 • Tecla 0: pàgina sobre accessibilitat
 • Tecla 1: pàgina d'inici
 • Tecla 3: pàgina del mapa del lloc
 • Tecla 9: contacte

L'ús de les tecles d'accés depèn del navegador o de l'agent d'usuari. Els més habituals utilitzen les combinacions de tecles següents:

 • Internet Explorer: ALT número INTRO
 • Firefox: MAJÚSCULES ALT número
 • Netscape: ALT número
 • Mozilla: ALT número
 • Opera: MAJÚSCULES ESC número

Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2023 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami