Traducció professional

Idiomes

Què són les tècniques de traducció per a professionals?

Lectura: 3 minutos

bola del món davant un ordinador

La traducció no és tan sols un acte de transferència lingüística, sinó també un procés complex que implica cultures, contextos i matisos que s'han de traslladar d'un idioma a un altre amb precisió i fidelitat, i que sempre ha estat indispensable per entaular relacions arreu del món.

Es diu que una bona traducció no ha de semblar una traducció i, per això, els traductors acostumen a recórrer a determinades tècniques per aconseguir que el lector tingui la impressió que el text traduït s'ha escrit originalment en la llengua de destinació. Les tècniques de traducció que presentem a continuació són mecanismes sintàctics o semàntics, estratègies i girs terminològics o gramaticals que utilitzen els professionals de la traducció per adaptar de manera efectiva una àmplia gamma de contextos lingüístics i culturals, de manera que les traduccions siguin fidels a l'original, eficaces en la seva comunicació i culturalment apropiades per al context de destinació.

Tècniques de traducció més habituals

Traducció literal

Mitjançant aquesta tècnica es tradueix paraula per paraula. És una estratègia poc freqüent, ja que requereix un gran paral·lelisme entre les estructures gramaticals i semàntiques de tots dos idiomes. Acostuma a funcionar només quan la paraula té una única equivalència en l'altre idioma.

Préstec

El préstec o préstec semàntic és una tècnica que consisteix bàsicament a utilitzar paraules sense traduir. S'empra quan no hi ha un equivalent exacte en l'idioma de destinació o quan es vol preservar un terme específic pel seu significat cultural o el seu reconeixement internacional en la llengua origen. També pot passar que el terme ja estigui establert en la llengua meta. En general, aquestes paraules acostumen a destacar-se mitjançant l'ús de cursiva per indicar que són d'origen estranger.

Adaptació

L'adaptació o l'equivalent cultural implica un procés en què els elements culturals presents en el text original es modifiquen o s'ajusten per adequar-se millor a la cultura i al context de l'idioma a què s'està traduint. És a dir, es busca no tan sols transmetre el significat del text, sinó també garantir que sigui comprensible i rellevant per als receptors en el nou context cultural. Aquesta tècnica s'ajusta a referències culturals, jocs de paraules i expressions idiomàtiques.

Calc

Aquesta tècnica és molt semblant a la traducció literal. El calc consisteix a prendre una expressió de l'idioma d'origen i traduir-la directament a l'idioma de destinació, conservant la mateixa estructura gramatical o la forma d'expressió.

Modulació

Quan es recorre a la modulació, es produeix un canvi semàntic o de perspectiva per garantir que el missatge sigui comprensible per al receptor, però sempre mantenint-ne l'essència original. Un gran exemple de modulació serien els canvis d'oració passiva a oració activa.

Transposició

La tècnica de la transposició consisteix a modificar l'estructura gramatical d'una oració sense que això afecti el seu significat principal. Es reorganitzen els elements sintàctics o gramaticals de la frase original per adaptar-la a l'idioma de destinació, però mantenint intacta la idea que es vol transmetre.

La transposició fa referència a canvis en la categoria gramatical, mentre que la modulació altera el punt de vista o la perspectiva.

Equivalència

L'estratègia de l'equivalència cerca transmetre la mateixa idea utilitzant estructures lingüístiques alternatives en l'idioma de destinació, és a dir, un equilibri entre el significat i la forma del text original. S'empra per traduir refranys o frases fetes.

Compensació

La compensació consisteix a introduir en una altra part del text informació addicional que no es pot incorporar al mateix lloc en què apareix al text original.

 

La selecció de la tècnica adequada depèn del tipus de text, del propòsit de la traducció i del públic objectiu. Els traductors han de ser capaços d'avaluar cada cas per determinar quina tècnica s'adapta millor en cada ocasió, i així aconseguir un resultat precís i fidel a l'original.

Dominar les tècniques de traducció és essencial per oferir serveis de traducció de qualitat. Són recursos imprescindibles que ajuden a enllaçar i compartir coneixements a través de les fronteres lingüístiques, i és per això que cada estratègia té el seu propòsit en l'infinit panorama de la comunicació interlingüística.

Esperem que aquesta informació t'hagi resultat útil. Estarem encantats de proporcionar-te més detalls sobre els diferents tipus de tècniques de traducció disponibles. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres o visitar el nostre blog per obtenir més informació.

Compartir pàgina facebook twitter pinterest linkedin

Articles relacionats

icon-CTA-SUSCRIBTETE-BLOG

Vols ser la primera persona en assabentar-te de totes les novetats tecnològiques del teu sector?

Subscriu-te al nostre blog!


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2024 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami