Traducció professional

Traducció tècnica

Navegar pels desafiaments de les traduccions nàutiques

Lectura: 8 minutos

capvespre en un port nàutic

Mantenir el rigor i la transmissió adequada del missatge és una tasca bàsica en qualsevol traducció, però depenent del sector, la terminologia i els tecnicismes, aquesta feina es pot complicar.

Al llarg de la nostra trajectòria professional hem treballat amb molts clients que pertanyen a sectors tècnics en què el rigor en la traducció de determinades paraules no només és important i bàsic, sinó també vital, ja que una mala traducció podria originar problemes molt greus.

En aquest article, ens endinsarem en el mar de desafiaments que comporten les traduccions nàutiques, i resoldrem alguns dels dubtes i problemes que preocupen en aquest sector pel que fa a la traducció de continguts.

Tipus de documentació tècnica en embarcacions i la seva problemàtica en la traducció

La traducció tècnica a la indústria nàutica inclou una àmplia gamma de textos i documents, que comprèn des de manuals d'operació i manteniment d'embarcacions fins a especificacions detallades d'equips marins. A més de la traducció d'aquests materials, també és fonamental l'adaptació cultural dels documents per assegurar-ne la comprensió per part d'equips multiculturals que treballen en la indústria marítima.

Repassem alguns dels diferents tipus de documentació nàutica:

  • Manuals d'operació, manteniment i equipament específic
  • Plànols i esquemes
  • Certificats i homologacions
  • Procediments i protocols de seguretat
  • Manuals de navegació
  • Informes d'inspeccions tècniques i manteniment

És indispensable treballar amb agències de traducció tècnica especialitzades en la indústria nàutica, que sàpiguen tractar amb els diferents i nombrosos tipus de documentació tècnica necessaris en les embarcacions i amb el dens diccionari de terminologia marítima existent.

De la mateixa manera, és primordial conèixer el significat dels termes que s'utilitzen al sector i estar al corrent de les innovacions que sorgeixin pel que fa al tema en qüestió.

Quan un traductor comet un error i confon algun terme específic, la traducció resultant pot ocasionar errors greus en la comprensió del missatge transmès. Per exemple, un malentès habitual podria ser traduir literalment la paraula "anchor" com a "ancorar" en català. Per evitar confusions, resulta més precís utilitzar el terme "fondejar" per referir-se a l'acció d'ancorar una embarcació.

Així mateix, a vegades es confonen els termes de proa i popa, o de babord i estribord. "Proa" pot traduir-se en anglès com a "prow", "bow" o "stem", i és la part davantera del vaixell, mentre que "popa" és "aft" o "stern", i es considera la part posterior del vaixell. En anglès, "port" i "starboard" es tradueixen com a "babord" i "estribord" respectivament, en referència als costats esquerre i dret de l'embarcació quan es mira cap a la proa des de la popa. D'altra banda, "port" també significa "port" i un error comú és traduir aquest terme equivocadament.

Com veiem, cometre errors en la traducció de termes tècnics pot portar a malentesos que posin en perill la seguretat al mar o, fins i tot, arribar a tenir implicacions legals negatives o costos addicionals derivats de la correcció d'aquests errors, cosa que comporta conseqüències greus en la teva reputació. Per això, és fonamental invertir en traductors especialitzats i en una revisió de qualitat per tal d'evitar aquests riscos.

Per què és vital traduir correctament aquest tipus de documentació?

Imaginem que es produeixin errors de traducció en els manuals d'operació, per exemple, on s'explica el funcionament dels sistemes de propulsió o dels sistemes elèctrics. Això pot ser molt perillós per al funcionament de l'embarcació i la seguretat dels navegants. Igualment, les instruccions de manteniment i reparació d'equips nàutics, com ara motors, sistemes de navegació o equips de seguretat, s'han d'entendre correctament per garantir que s'executin de manera segura i efectiva. Els errors comesos en la traducció d'aquestes instruccions podrien provocar danys a l'embarcació o fins i tot accidents durant les operacions de manteniment.

Al llarg del temps, moltes empreses han optat per internalitzar la traducció i confiar en els sus tècnics i experts en terminologia nàutica. Això, però, no garanteix la correcta adaptació lingüística dels materials. Per aconseguir-ho, cal contractar una agència de traducció especialitzada en el sector nàutic, ja que a més de ser experts en el sector, són traductors professionals.

Això acostuma a anar lligat amb una altra decisió molt habitual en aquesta indústria: traduir la documentació tècnica i de màrqueting només a un idioma, que sol ser l'anglès perquè es considera la llengua més internacional. Amb aquesta elecció, però, no n'hi ha prou. És cert que el mercat de la indústria nàutica pot tenir les seves particularitats, però, si hi ha un tret comú en tots els mercats, és que els compradors prefereixen adquirir els productes en el seu idioma. És a dir, tots ens sentim més segurs i còmodes si comprem en el nostre idioma.

Per aquest motiu, és tan necessari traduir tota la documentació als diferents idiomes dels mercats on comercialitzes els teus productes. És l'única manera d'establir una bona comunicació amb els clients potencials i aportar-los informació precisa sobre els teus productes.

Un altre punt important és el dels certificats i homologacions relatius a aquest sector, establerts per organismes nacionals i internacionals. Les traduccions han de ser rigoroses per garantir que es respecta el compliment normatiu en diferents jurisdiccions. Una de les principals preocupacions del sector és que la persona encarregada de fer les traduccions nàutiques tingui l'experiència adequada i conegui, entre d'altres, les normes internacionals que determinen la seguretat al mar.

A la indústria nàutica hi ha diverses normatives internacionals específiques que regulen aspectes com ara la seguretat marítima, el medi ambient o la formació de la tripulació. Aquestes normatives són crucials per garantir la seguretat, eficàcia i sostenibilitat en el transport marítim. Algunes de les més importants són el Conveni Internacional per a la Seguretat de la Vida Humana al Mar (SOLAS) o el Conveni Internacional per Prevenir la Contaminació pels Vaixells (MARPOL).

"El concepte de norma és fonamental en la concepció de la traducció com una activitat comunicativa intercultural: el traductor ha de ser capaç d'adaptar-se a allò que la societat li demana. Les normes són criteris mitjançant els quals s'avalua l'actuació dels traductors" (Toury, 1958).

L'Organització Internacional per a la Normalització (ISO) ha elaborat normes que regeixen la qualitat de les traduccions. El seu objectiu és desenvolupar estàndards destinats principalment a millorar els controls de qualitat i a facilitar les relacions internacionals. L'ISO 17100 és l'estàndard reconegut internacionalment que regeix la indústria de les traduccions i amb què compten totes les traduccions que proporcionem a iDISC. Aquesta certificació acredita que l'empresa compleix els requisits de qualitat establerts per als processos de traducció i selecció dels lingüistes encarregats de fer les traduccions i les revisions.

Desafiaments en la comunicació intercultural

La naturalesa global de la indústria nàutica implica una constant interacció entre professionals de diverses cultures i nacionalitats. Els desafiaments en la comunicació intercultural poden sorgir no només per les barreres lingüístiques, sinó també per les diferències en els protocols o les pràctiques de bord. L'agència de traducció ha de conèixer les subtileses culturals i traslladar-les efectivament a la traducció perquè no afectin la bona comunicació en l'entorn marítim. Per exemple, termes com ara "current" poden ser problemàtics, ja que en anglès pot referir-se a "vigent" o "actual", a més de "corrent elèctric" o "corrent marí". Així mateix, "sheet" en un context nàutic és l'escota que controla les veles, i no un "llençol" o "full" de paper. Un traductor ha de ser curós a l'hora d'identificar el significat correcte segons el context per no fer una traducció errònia.

Els malentesos culturals al sector nàutic es poden evitar mitjançant tècniques de traducció que tinguin en compte les diferències culturals, lingüístiques i contextuals. És imperatiu que els traductors estiguin familiaritzats amb el context cultural del públic objectiu i facin servir estratègies de traducció adequades per garantir una comunicació clara i precisa en un entorn marítim global.

Quan es produeixen situacions d'emergència al mar, la precisió en la comunicació és indispensable. Les traduccions de missatges urgents, procediments de seguretat i comunicacions d'emergència han de ser impecables.

Tecnologia innovadora en el sector i el seu reflex en les traduccions nàutiques

Avui dia, és evident que la tecnologia està transformant el món que coneixem. Pel que fa al sector nàutic, les noves tecnologies han canviat molt la indústria i han creat des de sistemes de navegació avançats fins a equips de comunicació d'última generació:

  • Sistemes de navegació avançats: proporcionen més precisió en la ubicació i planificació de rutes per a les embarcacions. Això inclou des de sistemes GPS millorats fins a la integració de tecnologies de realitat augmentada en cartes nàutiques, eines vitals per a la navegació marítima i la seguretat de les embarcacions. Aquests GPS determinen la posició exacta d'una embarcació al mar, cosa que permet no només que els navegants s'orientin amb precisió, sinó també que puguin ser geolocalitzats en cas de necessitat. Una altra de les tecnologies específiques utilitzades en les cartes nàutiques són els sistemes d'informació geogràfica o GIS, que permeten emmagatzemar, analitzar i visualitzar dades geoespacials, com ara la profunditat de l'aigua, els obstacles marins, els corrents o els ports.
  • Comunicació via satèl·lit i tecnologies de la informació: tota una revolució pel que fa a la comunicació marítima, ja que permeten que les embarcacions es comuniquin de manera constant amb els centres d'operacions.
  • Sistemes de seguretat intel·ligents i intel·ligència artificial: les noves tecnologies nàutiques han donat lloc a sistemes de monitoratge intel·ligents que detecten possibles problemes en l'embarcació abans que es produeixin. Mitjançant l'IA es pot fer un manteniment predictiu analitzant dades en temps real per predir errades.

El coneixement profund i extens del funcionament d'aquestes tecnologies per part dels traductors també és una preocupació màxima per al sector. L'agència de traducció encarregada de les traduccions nàutiques ha d'assegurar la precisió del llenguatge tècnic associat a aquestes eines i noves tecnologies. Per tant, els seus professionals han d'estar familiaritzats amb la tecnologia emprada. A més, han de tenir en compte les diferències en la terminologia, així com les convencions cartogràfiques entre idiomes i cultures, per garantir que la traducció sigui coherent i comprensible per als navegants de diferents països.

iDISC: agència especialitzada en traduccions per al sector nàutic

En conclusió, el procés de traducció nàutica va molt més enllà de convertir una paraula d'un idioma a un altre. Requereix un coneixement profund de la terminologia tècnica nàutica, una comprensió suficient de la cultura de navegació i aptituds per entendre els matisos legals i tècnics que puguin sorgir en contractes i reglaments marítims.

Per exemple, quan ens enfrontem a la tasca de traduir un manual tècnic d'una embarcació, assignem un equip de traductors especialitzats en terminologia nàutica i coneixedors dels aspectes tècnics de les embarcacions. Aquests experts interpreten i adapten el contingut tècnic per garantir que sigui comprensible i aplicable en diferents contextos culturals i lingüístics.

Alhora, es porta a terme una exhaustiva investigació per comprendre els termes tècnics específics i les normatives rellevants en múltiples jurisdiccions. Això assegura que la traducció no només sigui precisa, sinó també legalment conforme i segura per a la seva aplicació en la navegació.

A més, el procés de traducció del manual tècnic d'una embarcació integra l'ús d'eines especialitzades de traducció assistida per ordinador, que ajuden a augmentar l'eficiència i la coherència terminològica i minimitzen els errors.

En lloc de traduir, parlem de "localitzar", que significa adaptar la documentació, tenint en compte no només l'equivalent terminològic en la llengua de destinació, sinó les equivalències culturals i els diferents reglaments locals.

Per acabar, sabem que són molts els desafiaments a què ens enfrontem quan parlem de traduccions nàutiques, però a iDISC Information Technologies estem al teu costat per ajudar-te a esquivar-los.

Si vols més informació sobre el nostre servei especialitzat en traduccions nàutiques, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres o visita la nostra pàgina de serveis de traducció nàutica

Compartir pàgina facebook twitter pinterest linkedin

Articles relacionats

icon-CTA-SUSCRIBTETE-BLOG

Vols ser la primera persona en assabentar-te de totes les novetats tecnològiques del teu sector?

Subscriu-te al nostre blog!


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2024 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami