Inici > Per què iDISC > Certificacions > Classificació de la "Plataforma de Contratación del Estado"

Classificació de la "Plataforma de Contratación del Estado"

La contractació del sector públic, a Espanya, és l’activitat que comprèn la preparació, l’adjudicació, l’efecte, el compliment i l’extinció d’aquells contractes en què almenys una de les parts sigui persona juridicopública o, en general, una entitat del sector públic.

Els requisits mínims de solvència econòmica i financera, i de solvència tècnica i professional, els estableix prèviament l’òrgan de contractació mitjançant el principi de proporcionalitat amb l’objecte del contracte. Aquest requisit pot ser substituït pel de la classificació, segons disposi la llei.

La classificació és una figura que reconeix una solvència determinada al contractista, independentment del procediment de contractació.

Les empreses classificades hauran de justificar cada any la solvència econòmica i financera, i cada tres anys la solvència tècnica, davant del Ministeri d’Hisenda.

iDISC disposa de la classificació V2 (Serveis de desenvolupament i de manteniment de programes d'ordinador) i T5 (Serveis de traducció) atorgades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.