ISO-9001 Sistemes de Gestió de la Qualitat

Adoptar un sistema de qualitat forma part de la decisió estratègica d’iDISC, que aposta per la millora contínua del seu rendiment i per la innovació sostenible des de 1987.

L’estàndard ISO 9001 en què es basa el nostre sistema de qualitat contribueix a reforçar la capacitat de l’empresa per proporcionar serveis que compleixin els requisits del client, a més de facilitar oportunitats per augmentar-ne la satisfacció.

iDISC, d’acord amb aquesta norma, aplica el cicle de PDCA de millora continua i l’enfocament basat en l’avaluació de riscos, així com el seguiment constant dels indicadors clau dels processos. Tot això, en un context tecnològic i de mercat cada cop més complex i dinàmic, que implica un repte i una motivació permanents per a tota l’empresa.

 

POLÍTICA DE L'EMPRESA

La política d'iDISC INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L. té com a finalitat:

Ajudar a millorar la comunicació i el tractament de la informació a les empreses mitjançant la prestació i la comercialització de productes i serveis informàtics, i de serveis lingüístics.

La Direcció és la màxima autoritat d'iDISC INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L. pel que fa a Qualitat i Seguretat de la Informació, i assumeix el paper d'impulsor per garantir-les, motivant i fomentant la participació de tot el personal de l'empresa en activitats relacionades amb la detecció preventiva i la presa de mesures per a la millora contínua d'ambdues.

Conscient de la importància de la satisfacció dels clients i de la necessitat de proporcionar serveis de qualitat, tot mantenint la Informació sota paràmetres de Confidencialitat, Disponibilitat, Integritat i Traçabilitat, la Direcció ha decidit implantar un Sistema de Gestió Integrat (SGI) basat en les directrius de les Normes ISO 27001:2013 Seguretat de la Informació, ENS – Esquema nacional de seguretat, ISO 9001:2015 Gestió de la Qualitat i ISO 17100:2015 Serveis de Traducció.

I per això s'han adquirit i es continuen respectant els compromisos següents:

  • Executar cada projecte de manera eficaç, perseguint la màxima adequació quant a les funcions i les finalitats del producte o servei, i complint les dates d’entrega.
  • Complir amb la legislació vigent aplicable a tots els àmbits de la nostra activitat.
  • Actuar de manera responsable amb la societat i respectuosa amb el nostre entorn.

A iDISC estem convençuts que els compromisos anteriors només es poden assolir mitjançant:

  • L'assegurament que els nostres clients estiguin completament satisfets, a través de la millora contínua amb la participació de totes les persones de l'empresa, i vetllant perquè la Informació que es gestiona estigui sotmesa a controls de seguretat estrictes.
  • La contractació de professionals preparats adequadament i capaços de dur a terme els processos amb total garantia.
  • L'ús de la tecnologia més apropiada i en constant actualització per conduir processos ràpids i fiables.
  • L'avaluació, l'anàlisi i la millora constants dels processos de l'empresa, tant per garantir la qualitat dels serveis com per prevenir els incompliments que es puguin produir respecte a la qualitat estipulada, assegurant la rendibilitat i competitivitat, i evitant o minimitzant riscos.

D'aquesta manera, s'estableix el marc per fixar els Objectius que guiaran la millora contínua de l'SGI.

Aquesta política ha de ser entesa i assumida per tot el personal, essent la Direcció la primera a assumir les directrius que s'hi descriuen.

 

Olesa de Montserrat, 1 de juny de 2020

La Direcció


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2024 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami