Inici > Blog > El futur de la tecnologia de la traducció

El futur de la tecnologia de la traducció

Lectura:: 5 minutos

tecnologías para la traducción

Avui en dia disposem de grans quantitats d’informació procedents de qualsevol canal o part del món. La confluència de cultures i la constant comunicació entre els països han convertit la societat en un grup global en què tot està interrelacionat.

Cada dia rebem multitud de notícies provinents de tot el món, i accedim a informació i ens comuniquem amb persones que es troben fora de l’abast del nostre idioma i de la nostra cultura.

Això no seria possible sense la traducció.

 La traducció ens permet arribar a tot arreu. Si ho analitzem en termes de mercat, entenem que el mercat actual és global. Això vol dir que, gràcies a la traducció, es pot superar la barrera idiomàtica i és possible arribar a mercats internacionals.

 L’important paper que té la traducció a les nostres vides, sumat a l’avenç de la tecnologia en les darreres dècades, ha provocat una unió, gairebé una fusió, entre aquestes disciplines, que té com a resultat la tecnologia de la traducció, és a dir, l’ús d’eines de programari per millorar el procés de conversió d’un text escrit en un idioma a un altre.

 Això sorgeix de la necessitat d’obtenir serveis de traducció millors i més ràpids, i ha donat lloc a tota mena de tecnologies de la traducció, sent la traducció automàtica o Machine Translation (MT) la que té més projecció.

 Tanmateix, és aquesta l’opció perfecta per sincronitzar eficàcia i qualitat del llenguatge? Cap on es dirigeix el futur de la tecnologia de la traducció?

Història i evolució de la tecnologia de la traducció

En primer lloc, cal aclarir el concepte de traducció automàtica: s’entén com el procés automatitzat de traducció, d’un idioma A a un idioma B, sense l’ajut o la intervenció humana.

 El seu origen es remunta a la Segona Guerra Mundial, quan l’interès per traduir i desxifrar els missatges del bàndol contrari era la prioritat absoluta. L’any 1949, la Fundació Rockefeller, amb Warren Weaver (criptògraf) com a protagonista, va començar a desenvolupar les primeres hipòtesis que implicaven l’ús d’ordinadors en el procés de traducció.

 En els anys següents, diferents universitats van començar a desenvolupar estudis sobre la nova disciplina del moment. No va ser fins al 1954 que es va presentar el primer prototip IBM a la Universitat de Georgetown. Es tractava d’un sistema capaç de traduir 49 oracions i tenia 6 regles gramaticals implementades.

 Aquest prototip va generar un gran interès que segueix vigent avui dia.

Tipus de traducció automàtica

La tecnologia de la traducció no només es limita a l’MT, també inclou altres eines com les memòries de traducció, les tecnologies d’interpretació virtual, les tecnologies de veu a text i les eines de gestió de terminologia.

No obstant això, la traducció automàtica gaudeix d’un gran èxit com a eina de traducció a causa de la seva menor dependència de l’acció humana.

Des de la creació de la Machine Translation, podem distingir-ne tres tipus: 

Traducció automàtica basada en regles o Rule Based Machine Translation (RBMT) 

Aquest tipus de traducció automàtica es basa en un motor que analitza la sintaxi de la llengua d’origen i es val de regles lingüístiques i diccionaris per traspassar el significat a la nova llengua. 

Traducció automàtica estadística o Statistical Machine Translation (SMT) 

Les traduccions es generen d’acord amb models estadístics, a partir d’un corpus de textos bilingües. Això vol dir que funciona prenent com a referència altres textos traduïts que s’han introduït prèviament. 

Traducció automàtica neuronal

 El sector de la tecnologia de la traducció va fer un salt exponencial quan va aparèixer la Traducció Automàtica Neuronal (TAN). Aquest tipus de traducció automàtica utilitza la intel·ligència artificial (IA) per generar traduccions. 

Aquest salt tecnològic va suposar un canvi en la traducció automàtica. El mecanisme intenta imitar el pensament d’un traductor humà per oferir el resultat més encertat. 

El motor aprèn de traduccions anteriors i prediu el que ha de venir. No es limita a traduir paraula per paraula, sinó que pot comprendre oracions completes i el context dels paràgrafs. 

Aquest avenç va generar molt d’interès per traduir grans volums de paraules, així com per traduir documents comercials molt estandarditzats. 

Tot i així, no és un procés perfecte… encara. L’ús d’aquesta nova eina encara produeix certs defectes, com ara poca llegibilitat, alguna relliscada amb les partícules negatives, termes no adequats per al context, etc. 

Cal recordar que és un sistema tecnològic en vies de perfeccionament, no un professional humà. 

Usos de l’MT 

La traducció automàtica, com es comentava anteriorment, presenta certs inconvenients en tractar determinades tipologies textuals. No obstant això, és una solució altament eficaç i rendible per als textos amb una menor complexitat lingüística. 

Alguns dels avantatges de la traducció automàtica són: 

  • Gran precisió i coherència terminològica
  • Eficiència i eficàcia del procés
  • Menor cost de traducció 

De tota manera, cal tenir en compte el propòsit que persegueix la traducció, ja que pot ser que la traducció automàtica no sigui el més convenient. 

L’MT té un llarg camí per endavant on s’està avançant a gran velocitat. Si bé és cert que la millora d’aquesta tecnologia de la traducció ha suposat un abaratiment de costos per a certs projectes, cal tenir en compte les limitacions creatives d’aquesta eina. 

És idoni que, un cop utilitzada l’eina de traducció automàtica, un professional de la traducció revisi els textos. 

Al cap i a la fi, hi ha determinades necessitats de traducció que només la sensibilitat humana pot resoldre. 

Probablement, amb el pas del temps, podrem veure com canvia el balanç i passarem en molts casos de parlar de traducció humana assistida per ordinador a utilitzar el concepte de traducció per ordinador assistida per humans. 

Com pots veure, hi ha múltiples tecnologies de la traducció i ja són indispensables en la feina de traducció diària. La qüestió és triar adequadament la que millor s’adapti a les teves necessitats.

Esperem que aquest article t’hagi estat d’utilitat, pots trobar-ne més al nostre blog.

>> ¿Sabes cuál es la mejor solución de tecnología lingüística para tu negocio?  Haz clic aquí y descúbrelo <<

 

Articles relacionats

Guia per implementar una estratègia d'internacionalització de marca

Internacionalitza la teva marca i incrementa les vendes

BAIXA LA GUIA

 

img-mockup-blog-traducciones-descargable
icon-CTA-SUSCRIBTETE-BLOG

Vols ser la primera persona en assabentar-te de totes les novetats tecnològiques del teu sector?

Subscriu-te al nostre blog!