Tecnologies de traducció

Descobreix les principals eines i tecnologies de la traducció

Lectura: 7 minutos

tecnologies de la traducció

El món de la traducció es troba en constant evolució, especialment a la darrera dècada. Avui dia és un servei imprescindible per a la majoria dels negocis, que es veuen obligats a adaptar-se als canvis de la tecnologia per continuar sent competitius: Internet, programari, eines de comunicació, el fenomen de la globalització, etc.

Des dels seus inicis, la tecnologia ha estat molt vinculada al procés de traducció, igual que a moltes altres activitats vitals per al desenvolupament de la nostra societat i que, amb el pas dels anys, s'han anat perfeccionant.

Per tecnologies de la traducció entenem el conjunt d'eines de programari que agilitzen i optimitzen els processos de conversió d'un text escrit d'un idioma a un altre.

Actualment, podem trobar al mercat més de 700 solucions tecnològiques concebudes per ajudar en els processos de traducció. Tanmateix, no totes són adequades per a les mateixes finalitats. 

Quan es tracta de traduir o d'adaptar un contingut a un altre idioma, l'elecció d'una eina o una altra dependrà de la naturalesa del text i del propòsit que es vol aconseguir amb la traducció.

Per això, en aquest article t'expliquem quines són les principals eines de tecnologies de traducció i les funcionalitats de cadascuna, perquè pugueu decidir quina s'adapta millor a les teves necessitats i a les del teu projecte.

Apunta!

Eines TAO o CAT Tools 

Les eines TAO o CAT Tools, per les sigles en anglès, són eines de traducció que utilitzen un programari creat per ajudar el traductor en la seva tasca d'adaptar textos d'un idioma a un altre i fer aquest procés més ràpid i eficient. El seu objectiu principal és simplificar les tasques repetitives de consulta perquè el traductor concentri tota la seva atenció en aspectes més importants del text en si. 

Aquestes eines permeten integrar en un mateix entorn tota la informació i els elements que el lingüista necessita per fer la seva feina, com ara glossaris o materials de referència, tot agilitzant-ne el procés i facilitant la tasca de recerca i investigació als traductors.

Funcions de les eines TAO

Les eines TAO faciliten molt la feina dels traductors. 

Algunes de les funcionalitats més avantatjoses que inclouen són les següents:

Text segmentat

Facilita al traductor la lectura i la comprensió del text original segmentant-lo en unitats de traducció, és a dir, apareixen les frases de l'idioma original alineades amb les de l'idioma de destí. D'aquesta manera, la visualització facilita el procés de revisió.

Memòries de traducció

Aquestes eines utilitzen memòries de traducció o Translation Memories (TM, per les sigles en anglès). Es tracta d'un corpus bilingüe on es van desant les traduccions prèvies per tornar-les a utilitzar en encàrrecs posteriors. D'aquesta manera, es crea una mena de magatzem o base de dades per a cada parella d'idiomes que permet trobar segments que ja s'han traduït i es poden reutilitzar a la nova feina.

Autocompletat

Les TAO, juntament amb les memòries de traducció, ofereixen la possibilitat de l'autocompletat. En aquest cas, el programari proposa, de manera automàtica, segments que ja estan inclosos a la memòria de traducció. La proposta de segments dependrà de la coincidència que presentin amb el nou text original, que pot ser exacta (exact match) o parcial (fuzzy match). 

Glossaris 

També s'utilitzen glossaris terminològics especialitzats. Aquests glossaris es poden actualitzar segons requereixi el projecte. Per a determinades disciplines o matèries molt específiques, el paper dels glossaris és fonamental perquè permet al traductor trobar fàcilment termes molt tècnics de l'àrea en qüestió.

Recursos addicionals 

Les eines TAO inclouen l'ús de recursos addicionals per facilitar la feina, com ara botons per accedir a informació concreta del text, imatges, enllaços a diccionaris externs, materials de referència complementaris, etc. 

Control de qualitat

El control de qualitat (QA Check, en anglès) és un procés automàtic que detecta errors d'elements que no s'han traduït, discrepàncies terminològiques o errors en les etiquetes de format. Aquesta funció és molt útil per reduir el temps de revisió.

Les TAO en integració amb altres tecnologies de la traducció

Com hem dit anteriorment, el sector de la traducció avança dia a dia. Les TAO han evolucionat molt aquestes darreres dècades i han arribat a integrar-se amb altres tecnologies de la traducció com poden ser els motors de traducció automàtica, que ja són una realitat i sens dubte també són a l'horitzó cap al qual mira el futur de la tecnologia de la traducció.

guia de la tecnologia aplicada a la traducció

Sistemes de gestió de traducció (TMS)

Els sistemes de gestió de traducció són plataformes de programari dissenyades per agilitzar el procés de gestió dels projectes de traducció a gran escala. El seu funcionament es basa en la creació de fluxos de treball que van des del punt inicial fins a la finalització del projecte, alhora que redueixen i optimitzen la intervenció humana, i tenen un objectiu clar: agilitzar i sistematitzar processos. D'aquesta manera, el gestor de projectes pot planificar, assignar tasques i administrar projectes de manera més organitzada. 

Avantatges de fer servir un TMS

Com ja hem comentat, fer servir un TMS facilita, agilitza i optimitza els processos de gestió de projectes. Cada TMS pot oferir solucions diferents, en funció de les característiques de l'empresa, però generalment aquestes són les funcionalitats que incorporen els TMS més valorades per la majoria d'empreses per la quantitat d'avantatges que ofereixen:

  • Plataforma en diversos idiomes.
  • Tauler general de control per poder controlar l'estat del projecte.
  • Assignació de funcions als responsables de cada pas.
  • Opció d'importació del contingut i exportació un cop s'hagi traduït. 
  • Funcionalitats d'eines TAO integrades.
  • Capacitat per integrar-hi la traducció automàtica. 

Integracions de les principals eines de tecnologies de la traducció

Integrar totes aquestes eines no seria possible sense els connectors, coneguts també com a Interfícies de programació d'aplicacions (API, per les sigles en anglès). Els connectors faciliten la connectivitat entre els sistemes existents amb noves eines de sistemes d'administració de contingut (CMS). 

En definitiva, es tracta d'una tecnologia all in one, que ho integra tot i permet la comunicació entre diferents eines de traducció i la seva connexió amb les plataformes de continguts. 

Eines de traducció automàtica (TA) o Machine Translation (MT)

Les eines de TA presenten un programari basat en un sistema automatitzat de traducció sense intervenció humana. La diferència amb les eines TAO és que aquest sistema pot produir una traducció per si mateix, sense utilitzar la figura del traductor humà. Dins la traducció automàtica trobem tres tipus de sistemes:

Rule Based Machine Translation (RBMT)

Es refereix a la traducció automàtica basada en regles, un mecanisme que tradueix paraules i oracions segons unes regles preestablertes. 

Actualment, dins de les tecnologies de la traducció més utilitzades, la RBMT desperta molt menys interès, ja que aquest sistema necessita disposar de les gramàtiques de la llengua d'origen i destí, diccionaris bilingües i regles de transferència entre les llengües, cosa que implica una major inversió de temps i recursos.

Statistical Machine Translation (SMT)

És la traducció automàtica estadística, un sistema que tradueix a partir d'una anàlisi de corpus bilingües introduïts prèviament. 

Aquest model de traducció automàtica consta de tres components principals: 

  • El model de llenguatge: encarregat de la fluïdesa de la traducció i de comprovar la probabilitat que la traducció sigui correcta en la llengua d'arribada partint d'un corpus monolingüe.
  • El model de traducció: estableix una correspondència entre la llengua d'origen i la d'arribada. Durant l'entrenament del motor de traducció, aquest model s'encarrega d'anar construint un corpus de correspondència a nivell oracional entre els dos idiomes.
  • El model descodificador: cerca dins de les múltiples traduccions possibles quina és la més probable per a cada cas concret, segons els models anteriors de llenguatge i traducció.

Neural Machine Translation (NMT) 

La traducció automàtica neuronal o Neural Machine Translation presenta un sistema que tradueix segons el que s'ha après anteriorment i és capaç de predir el que ha de venir. Aquests sistemes funcionen amb intel·ligència artificial i són capaços d'imitar processos de traducció d'oracions completes i fins i tot paràgrafs. 

Tot i que la traducció automàtica ha suposat un canvi revolucionari i innovador per al sector, encara no s'ha aconseguit una eina de traducció automàtica que no necessiti cap intervenció humana. Actualment, la postedició (és a dir, el procés de revisió, correcció, millora i perfeccionament d'un text que ha traduït una eina de traducció automàtica) és imprescindible en la majoria dels casos.

Com dèiem anteriorment, depenent del tipus de text que es vulgui traduir i del resultat que es vulgui obtenir, pot ser que la traducció amb intel·ligència artificial no sigui suficient. Quan es tracta de comunicats de premsa, campanyes de màrqueting, descripcions exhaustives de productes o fins i tot actualitzacions d'informació interna, cal la sensibilitat que, de moment, només pot aportar un traductor humà. 

Tenint en compte totes les opcions de proveïdors de serveis lingüístics que hi ha actualment al mercat, creiem que la clau és escollir una empresa de traducció que domini les tecnologies de traducció i que, a més, tingui experiència en el teu sector i pugui garantir-te el lliurament en el temps acordat.

Esperem que aquest article t'hagi semblat interessant. Si vols aprofundir en aquest tema, et convidem a visitar el nostre blog o a posar-te en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

>> Saps quina és la millor solució de tecnologia lingüística per al teu negoci?  Fes clic aquí i descobreix-ho <<

Compartir pàgina facebook twitter pinterest linkedin

Articles relacionats

icon-CTA-SUSCRIBTETE-BLOG

Vols ser la primera persona en assabentar-te de totes les novetats tecnològiques del teu sector?

Subscriu-te al nostre blog!


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2024 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami